Sheroes Foundation "Empowering Local Women Heroes"

Over Sheroes Foundation "Empowering Local Women Heroes"

Eind 2009 richtte Marije te Riele vanuit Deventer SF op om het Women Fund Tanzania-Trust (WFT-T) verder te helpen opbouwen. WFT-T ging al in 2006 van start en is het eerste en tot nog toe enige vrouwenrechtenfonds in Tanzania. WFT-T biedt een uniek subsidiemodel aan met ondersteuning op maat met als hoofddoel om vrouwen en meiden in de marge stem en zichtbaarheid te geven inzake beladen onderwerpen. WFT-T heeft sinds 2011 jaarlijks een groeiend aantal subsidies aan vrouwenrechteninitiatieven toegekend en is anno 2020 uitgegroeid tot een krachtige speler in Tanzania's maatschappelijk middenveld.

Naast het ondersteunen van WFT-T, is SF sinds 2018 ook op bescheiden schaal begonnen andere initiatieven te ondersteunen zowel in Tanzania als in andere landen ten zuiden van de Sahara.

Samen met WFT-T staat SF onvoorwaardelijk voor het uitbannen van iedere vorm van onderdrukking, discriminatie en uitbuiting van vrouwen en meiden ongeacht afkomst, bevolkingsgroep, seksuele geaardheid en leeftijd. SF propageert een cultuur van erkenning, respect en aanmoediging. Met haar professionele aanpak, waarin zij transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit hoog in het vaandel draagt, kenmerkt SF's agenda zich door een participatieve aanpak, het bouwen van overeenstemming en collectief eigendom.

SF ondersteunt lokale initiatieven in Tanzania en in andere landen ten zuiden van de Sahara, die er hard aan trekken om rechten voor vrouwen en meiden te verbeteren en/of voor elkaar te krijgen. Het gaat hier om hele concrete en praktische zaken zoals bijvoorbeeld het opnemen en veilig stellen van vrouwenrechten in de grondwet, een zero-tolerantie beleid voor elkaar krijgen tegen iedere vorm van seksueel misbruik, het stimuleren van leiderschap onder jonge meiden, het veilig stellen van rechten op het gebied van erfrecht, eigendom, onderwijs, gezondheid, reproductie, seksualiteit, land en water. (89 woorden)

Met zo'n 40 jaar ervaring in Afrika wordt Marije te Riele nog altijd diep geraakt door vrouwen aan de basis: hun veerkracht, hun levenslust, hun vitaliteit. Zij heeft ervaren dat deze lokale heldinnen het leven van alledag in handen houden en daarmee de sleutel tot de toekomst. Dààr liggen hun kansen, zoals op al die concrete en praktische gebieden waar SF hun lokale initiatieven ondersteunt. SF wil hiermee een krachtige bijdrage leveren aan een wereld waarin mensenrechten voor vrouwen een vanzelfsprekendheid zijn voor iedereen.

Wat is de win/win situatie?

SF is geïnspireerd door het Afrikaanse gedachtegoed ‘Ubuntu’= ‘Ik ben omdat wij zijn’ (samen staan we sterk).

Juist in deze rumoerige, onstuimige en vaak verwarrende tijden worden sleutelwoorden als diversiteit en inclusiviteit zowel binnen als buiten bedrijven steeds belangrijker. Wat kun je hier als bedrijf of ondernemer mee als je je eigen maatschappelijke betrokkenheid gestalte wil geven en je hiermee wil profileren? Een gedachte-uitwisseling met en advies van een op dit gebied ervaren en betrokken organisatie kan dan duidelijkheid en rust creëren voor wat je als bedrijf of ondernemer binnen jouw mogelijkheden wil behouden, verwelkomen of loslaten. SF is zo'n organisatie met ervaring op het gebied van mensenrechten, sociaal ondernemerschap en organisatie ontwikkeling.

Men zegt dat mensen niet meer dan zeven handdrukken van elkaar zijn verwijderd. Contacten verspreiden zich wereldwijd en razendsnel. Je weet niet hoe die beruchte koe een haas vangt. SF staat altijd open voor en heeft zelf baat bij nieuwe contacten, waaruit weer vaak slimme combinaties voort kunnen komen, die we van te voren niet hadden durven dromen.

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld