Mineke Foundation

Over Mineke Foundation

De ouders van onze oprichter Tonia Dabwe (Liberiaanse vader en Nederlandse moeder) hebben zich vanaf eind jaren 60 ingezet voor Liberia. Ze runden een basisschool en een landbouwbedrijf waar ze mensen opleidden in moderne landbouwmethoden. Met het geld van de school droegen ze bij aan de ontwikkeling van hun leefgemeenschap door stromend water, wegen en elektriciteit aan te leggen en ondernemers met microleningen te steunen. In 1989 brak in Liberia een burgeroorlog uit die 14 jaar geduurd heeft. Tonia's moeder - Mineke Muilerman - wordt sinds de burgeroorlog in Liberia vermist. Met de stichting zet Tonia het werk van haar ouders voort.

Mineke Foundation biedt vakonderwijs & ondernemerschapstrainingen voor met name (jonge) vrouwen uit achterstandsgebieden. Trainees die een bedrijfje starten kunnen ook een microlening krijgen.

Daarnaast hebben we een sociale onderneming (zeepfabriekje) waar we mensen on-the-job in een vak opleiden en voor de lokale markt produceren. We zijn onze overige vakopleidingen aan het omvormen tot sociale ondernemingen.

Aanvullend bieden we naschoolse activiteiten voor kinderen en tieners van 5 - 20 jaar met speciale aandacht voor zaken die vooral meisjes raken (o.a. seksueel geweld). Voor vrouwen is er een Women's Club met speciale aandacht voor thema's als huiselijk geweld en gezondheid. We hebben een kleine bibliotheek waar ook scholieren wiens ouders geen boeken kunnen betalen huiswerk kunnen komen maken of studeren. Een klein computerlab leert kinderen + tieners digitale vaardigheden.

Tot slot werken we aan de renovatie van de kleuter- en basisschool die ooit opgericht is door de ouders van onze oprichter.

Veel van de vrouwen die bij ons een vakopleiding volgen hebben zelf weinig opleiding gehad en zijn financieel afhankelijk van een man/partner of familie. Deze relaties worden vaak gekenmerkt door geweld en uitbuiting. Eén van de deelnemers aan onze eerste vakopleidingsronde, begon na de studie gefrituurd deeg vanuit huis te verkopen. Na ca. een half jaar kwam ze ons vertellen dat haar bedrijfje haar in staat had gesteld haar relatie te beëindigen. In het Engels zei ze, "Ik weet nu dat ik voor mezelf kan zorgen dus ik hoef niet meer te accepteren dat ik elke dag geslagen word. Vanwege wat ik bij jullie geleerd heb, kan ik mijn kinderen nu naar school sturen en kan ik met opgeheven hoofd door de gemeenschap lopen. Mensen kijken niet langer op mij neer. Ik ben trots op wie ik nu ben."

Wat is de win/win situatie?

Het doel van de Mineke Foundation is om mensen economisch zelfstandig te maken. Wij werken daar zelf ook aan, o.a. via het opzetten van sociale ondernemingen. Daarbij zij wij én ons team in Liberia altijd op zoek naar bedrijven die via sponsoring, donaties of het beschikbaar stellen van de tijd van medewerkers, ons kunnen helpen onze plannen te realiseren. Dat kan gewoon hier in Nederland, maar ook in Liberia.

Voorbeelden: ons partnership met sportclub SV Colmschate '33 die, naast sponsoring van sportkleding, ons gaat helpen kennis over sportmethoden over te dragen aan ons team in Liberia. Of de voormalige marketing managers die ons gaan helpen bij de vraag hoe we onze zeepfabriek op een hoger plan kunnen tillen. We komen graag in gesprek!

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld