Stichting Diba

Over Stichting Diba

Tijdens een familiebezoek in Congo zijn mijn man en ik kinderen tegengekomen die weggestuurd waren van school, omdat het schoolgeld niet betaald was. Dit kwam doordat de ouders van deze kinderen overleden waren en hun oma kon het schoolgeld niet volledig betalen. Dit heeft ons ontzettend geraakt, en op dat moment hebben we besloten om ons in te gaan zetten voor weeskinderen. Wij zijn deze stichting uiteindelijk begonnen, omdat wij van mening waren dat ieder kind gelijke kansen moest hebben op het gebied van scholing. Hieruit is Stichting Diba voortgeleid.

 

Wij betalen schoolgeld en wij ondersteunen de weeskinderen. Wij geven trainingen en wij bieden kwaliteit vakopleidingen aan kansarme mensen in rurale omgeving. Onze projecten hebben als doel om kansarmen mensen een betere toekomst te bieden in hum eigen omgeving met eigen middelen. Wij begeleiden mensen naar zelfstandigheid.

Basisinitiatieven worden duidelijk en direct gestimuleerd en ondersteund.

Onze aanpak is gericht op economische plattelandsontwikkeling, maar ook op basisopleiding en basisgezondheidszorg, zoals eerstelijnszorg, water, hygiëne en sanitair, voeding en preventie. Uiteraard houden we rekening met nationale en internationale beleidslijnen

 

1. Ieder kind heeft het recht om zich te ontwikkelen. Nieuwsgierigheid,reflectie en inlevingsvermogen helpen de persoonlijke ontwikkeling. Goed onderwijs biedt kinderen leerstof en ervaringen. Dit willen we aanmoedigen, vooral voor kinderen die minder kansen krijgen.

Een aantal van onze weeskinderen die door onze stichting een kans op goed onderwijs hebben gekregen, en hun studie afgemaakt hebben, zetten zich nu in voor de stichting. Zij willen graag andere kinderen die in dezelfde situatie zitten helpen. Het is heel mooi om te zien dat deze kinderen eindelijk het gevoel hebben dat zij iets kunnen toevoegen aan de maatschappij, en dat zij dit mede door hun opleiding nu ook goed kunnen. Dit is precies waar wij als stichting voor staan.

2. Aan een goede ontwikkeling gaan ook gezonde levensomstandigheden vooraf. Goed drink water moet toegankelijk zijn voor iedereen. In Congo is op veel plekken geen goed drinkwater beschikbaar voor iedereen. Mensen moeten heuvels en bergen op lopen, of wassen zich in de vieze rivier. Stichting Diba heeft een project voltooid in Kinkole, waar een waterpomp is geplaatst. Toen ik in januari naar Congo ging waren veel kinderen in Kinkole ziek. Zij dronken water uit de rivier. Sinds er leidingwater is, krijgen wij als Stichting te horen dat mensen bijna niet meer ziek zijn in Kinkole. Het is heel mooi dat wij zo'n verschil kunnen maken, en dat de levenskwaliteit van deze mensen daardoor hard stijgt.

3.Toegang tot financiële middelen is een voorwaarde voor gelijke kansen. Geld is een middel dat mensen kan helpen hun doel te bereiken. Bewust gebruik van geld is erg belangrijk en het is dan ook een doel van ons om jongeren in Congo te leren hoe ze met hun geld kunnen omgaan.

Jongeren die bij ons in Congo een metselopleiding volgen beginnen een kans te zien om straks een eigen onderneming op te zetten of om een betaalde baan te krijgen. Ze zijn er achtergekomen hoe belangrijk het is om je eigen geld te verdienen, om een opleiding te volgen en om te begrijpen hoe je je geld moet uitgeven. Dit doet ons goed.

 

Wat is de win/win situatie?

Op het gebied van milieu is er in Congo een lange weg te gaan, ondanks dat er daar veel mogelijkheden zijn om iets te doen op het gebied van brandstofverbruik, hergebruik van planten zoals bamboe en het recyclen van plastic. Voor bedrijven ligt er in onze stichting dus een mogelijkheid om samen een innovatief plan op te zetten met betrekking tot het klimaat en milieu in Congo. Er ligt een kans voor bedrijven om iets te doen wat andere ondernemers nog niet gedaan hebben, en daarnaast bij te dragen aan de verbetering van het milieu. Wij als stichting zijn heel blij als wij kunnen samenwerken met bedrijven, om zo expertise op bepaalde gebieden te delen, van elkaar te leren, en omdat wij zo grotere projecten kunnen opzetten. Op deze manier halen bedrijven iets positiefs uit onze samenwerking, doordat zij de mogelijkheid krijgen om op een innovatieve manier iets op te zetten in Congo met betrekking tot het milieu. Wij als stichting kunnen grotere projecten opzetten, en ons extra inzetten voor kansarme mensen in Congo.

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld