Stichting Kinderen van Uganda

Over Stichting Kinderen van Uganda

Kinderen van Uganda (KvU) werkt op diverse plekken in Uganda samen met de lokale bevolking. Op al die plekken is sprake van armoede, zeer kwetsbare kinderen, gebrek aan voeding en onderdak, onderwijs van laag niveau en beperkte gezondheidszorg. Maar op al die plekken staan gemeenschappen op om eigen plannen te maken voor verbetering van de leefomstandigheden en om verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering. In workshops Community Action Plan worden problemen geanalyseerd en worden er plannen voor verbetering gemaakt waar men zelf voor verantwoordelijk is. Zo ontstaan plannen die aansluiten op de huidige omstandigheden en wordt de aanwezige lokale kennis voluit benut. De slogan als verbindend element is “KVU”. “KVU” staat voor samenwerken aan verbeteringen. Inmiddels zijn vele vormen van samenwerking ontstaan in allerlei projecten. Dat is een zeer hoopvol gegeven in een land waarin onderling vertrouwen moet groeien. Het biedt de beste garanties voor werkelijke verbeteringen.

Dit geeft hoop, speciaal voor kinderen. KvU mag hierin hun partner zijn. Help mee met kleinschalige projecten die grote effecten hebben voor kinderen in Uganda.

KvU ondersteunt de gemeenschappen in hun eigen plannen tot verbeteringen.

* In subcounty Kibinge met een gebiedsgerichte aanpak in de 16 dorpen. Het gaat om veertien samenwerkende scholen, acht coöperaties, waaronder de belangrijke coöperatie van koffieboeren Kibinge en het Health Centre Kibinge. Het gaat om samenhangende agrarische trainingen, hygiëne en gezondheid, water, onderwijs, sportcoaching en talentontwikkeling, boomaanplant en ingaan op actuele probleemsituaties zoals COVID-19 met een eigen programma.

* In Mukono secondary vocational education

* In samenwerking met EttygoesUganda: de primary school van Kasozi (Jinja) en een secondary school in Masaka.

* Samenwerking met Deventer Koffie, de koffielijn Kibinge-Deventer, die in social return jongeren in Kibinge traint in het starten van een eigen bedrijfje in de koffieketen.

* Samenwerking met allerlei organisaties in Nederland in kennisverwerving en fondswerving.

 

Margret Nalusiba (14) heeft een eigen home garden ingericht en verbouwt groenten en fruit. Voldoende voor het gezin. De rest wordt verkocht en van die opbrengsten kocht ze een koe, een varken en een stel geiten. De mest hiervan komt weer ten goede aan de home garden. Nu kunnen de schoolgelden betaald worden. Ze is een rolmodel en leert andere kinderen om ook een eigen home garden op te zetten. Simpel verhaal? Zeker niet. Margret deed mee met de programma's van KvU zoals school gardens, child to farmers en agrarische trainingen. Die zijn erop gericht om jongeren een betere kans te bieden op een eigen bedrijfje in landbouw en veeteelt met een gezond portie ondernemerschap. Hierin liggen de beste kansen voor jongeren op het platteland van Uganda. Margret gaat het wel redden en met haar steeds meer jongeren in Kibinge.

 

Wat is de win/win situatie?

KvU komt graag in ontmoeting met bedrijven die zich willen afficheren als maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. We kunnen hen helpen dit waar te maken door:

* certificaten voor de aanplant van Mutuba bomen in Uganda vanwege toenemende gevolgen van de klimaatverandering. Er zijn er al honderden aangeplant;

* hen gelegenheid te bieden om eigen innovatieve kennis en expertises in te brengen in onze agrarische trainingen en daar over te rapporteren op eigen websites e.d.

* eigen kennis en expertise in te brengen in programma's op gebied van onderwijs, waterbeheer, gezondheidszorg en hygiëne.

Anderzijds geeft KvU:

* presentaties over Uganda/Afrika en over eigen projecten;

* informatie over businessontwikkeling in Uganda en uw eigen kansen daarin;

* de mogelijkheid voor exposities van de Ugandese kunstenaar Fred Mutebi in uw eigen bedrijf.

 

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld