Deventer Koffie, Koffie uit Uganda

Over Deventer Koffie, Koffie uit Uganda

Voor de kleine en veelal arme koffieboeren in Kibinge is de coöperatie van Koffieboeren Kibinge erg belangrijk voor de afzet van hun koffiebonen en daarmee voor hun inkomsten. Vrijwel alle koffie wordt geëxporteerd naar het buitenland. Om deze export te ondersteunen heeft Deventer Koffie de direct trade koffielijn Kibinge - Nederland opgezet met twee doelen: exportbevordering en social return om jongeren te trainen in het starten van een eigen bedrijfje in de koffieketen.

 

1. Ondersteunen van de export van de coöperatie van koffieboeren Kibinge. Inmiddels zijn 19 containers van 20.000 kg tegen een faire prijs in deze koffie lijn naar Nederland geëxporteerd voor enerzijds doorvoer naar landen als Ukraine, Italië en Turkije en anderzijds voor het branden van Deventer Koffie in een koffiebranderij in Deventer. Deventer koffie wordt geleverd aan bedrijven en organisaties in Deventer en daarbuiten.

2. De verkoopopbrengst van Deventer Koffie gaat als Social Return terug naar Kibinge, waar trainingen gegeven worden aan jongeren om werk te maken in de koffieketen zoals het starten van een eigen bedrijfje. Over deze trainingen wordt transparant gerapporteerd op de website van Deventer Koffie.

Het aantal bedrijven dat Deventer Koffie schenkt en ondersteunt groeit nog steeds. Hoe meer koffie wordt afgenomen hoe meer Social Return teruggesluisd kan worden naar Kibinge om kansen te bieden aan werkloze jongeren.

 

Geweldig om te zien dat de Social Return echt werkt!

De passie heeft alles te maken met de trainingen die in Kibinge gegeven worden om jongeren werk te kunnen laten krijgen in de koffieketen door het starten van eigen bedrijfjes. Deze trainingen worden georganiseerd in samenwerking met de coöperatie van koffieboeren Kibinge. Het gaat om vakinhoudelijke kennis over koffie en om ondernemerschap. De coöperatie wordt door deze trainingen ook weer sterker gemaakt omdat de deelnemende jongeren meteen ook lid worden van deze coöperatie en gebruik kunnen maken van zaken als het openen van een account en het gebruikmaken van microfinanciering. Zo ontstaat een jonger kader. Deze Social Return betekent terugbrengen naar de bron. Eerlijk is eerlijk.

 

Wat is de win/win situatie?

Deventer Koffie komt graag in contact met bedrijven en organisaties voor afname van Deventer Koffie. Dat gebeurt in Deventer maar ook daarbuiten. Hoe meer Deventer Koffie hoe meer Social Return. Met Deventer Koffie kunnen bedrijven zich afficheren als maatschappelijk betrokken bedrijven. Deventer Koffie zorgt op verzoek voor informatie op publieksuitingen.

 

Deventer Koffie kan zorgen voor:

* informatie over het zaken doen met Ugandese bedrijven, de markt, de kansen in de markt. Wat komt er allemaal bij kijken.

* informatie over de Ugandese koffie: soorten, omstandigheden, bedrijven.

* een verbinding met de mushroom-kwekers in Uganda die sinds kort ook gestart zijn met het succesvol kweken van oesterzwammen/oyster mushrooms op de husks van de koffiebessen. Deze husks worden nu nauwelijks gebruikt. Door deze kweek wordt op circulaire wijze waarde toegekend aan dit afvalproduct.

* een rondgang door de koffiebranderij van Fleur de Café in Deventer die de branding van Deventer Koffie verzorgt. Een hele mooie ervaring.

* een businessbezoek aan Uganda met onder andere het bezoeken van de coöperatie van koffieboeren Kibinge en lokale ondernemers.

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld