Stichting projectgroep Kenya

Over Stichting projectgroep Kenya

Begin jaren 90 zijn wij als gastgezin in contact gekomen met een Keniaanse student op de toenmalige Tropische landbouwhogeschool Larenstein in Deventer.

Hij kwam uit een zeer armoedig ruraal gebied in Kenya en vroeg ons hem te ondersteunen met projecten voor kinderen en onderwijs in zijn gebied Mutino. Wij hebben daarin toegestemd op voorwaarde dat hij in Mutino ook een betrouwbaar vrijwilligers comité zou oprichten. Bij terugkeer heeft hij de Ngo Mutino Friends opgericht waarvan hij nog steeds de coördinator is.

De stichting projectgroep Kenya zet zich in voor kansarme kinderen in Mutino. Projectgroep Kenya richt zich daarbij op de volgende ontwikkelingsdoelstellingen:

1) Geen honger 2) Goede gezondheid 3) Kwaliteitsonderwijs

Stichting projectgroep Kenya tracht haar doel te verwezenlijken door in samenwerking met de Keniaanse Ngo Mutino Friends

- de gezondheid van ondervoede baby's en peuters in Mutino te verbeteren

- kansarme kinderen financieel de mogelijkheid bieden basis en secundair of beroepsonderwijs te volgen

- schoolmaaltijden aanbieden voor 3000 leerlingen op 14 basisscholen

- de kans op werk voor schoolverlaters te vergroten door het beschikbaar stellen van benodigde tools of een kleine lening

Alle 14 lemen basis scholen zijn inmiddels opgetrokken uit blokken steen en aangesloten op de waterleiding. Ook zijn scholen voorzien van een druppel irrigatie systeem waardoor ze zelf groente kunnen verbouwen in de schooltuinen. Dit jaar is een project opgestart om alle scholen van de noodzakelijke schoolboeken te voorzien. Dit project wordt uitgevoerd door een Nederlandse organisatie Knowledge4Children. Al eerder is er ook een dispensary voor de basis gezondheidsdiensten en een kraamkamer gebouwd. Deze worden beide bemand door verpleegkundigen vanuit het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Door het aanbieden van schoolmaaltijden is het aantal leerlingen met 30 % gestegen, het verzuim enorm gedaald en de schoolresultaten gestegen.

Wat is de win/win situatie?

Sinds een aantal jaren is Mutino een zelfstandig district (county Tharaka-Nithi) geworden in Kenya. Het dorpje Kathwana waar Mutino Friends is gevestigd is benoemd tot hoofdstad van dit district. Naast het Mutino Friends kantoortje is een enorm kantoorgebouw verrezen voor de huisvesting van alle ministeries. De economie van het dorpje is daardoor in een enorme stroomversnelling gekomen. Hierdoor is er op allerlei gebied een enorme behoefte aan kennis en investeringen. Door onze jarenlange zeer gewaardeerde aanwezigheid hebben wij veel goede en betrouwbare contacten op scholen en op lokaal regering niveau.

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld