Stichting Vrienden van Umthombo

Over Stichting Vrienden van Umthombo

In 2010 werkten wij als vrijwilliger bij uMthombo. Aan het eind van de vrijwilligersperiode realiseerden wij ons dat we niet klaar waren met deze prachtige organisatie. Dat was de start van Stichting Vrienden van uMthombo. Want ieder kind verdient een kans op een toekomst!!

 

Een vicieuze cirkel???

Armoede, misbruik, mishandeling, drugs, alcohol ...een vicieuze cirkel. Dit leidt vaak tot schrijnende situaties. Voor jongeren die dit meemaken lijkt een vlucht naar het straatleven een oplossing. Maar daar worden zij geconfronteerd met, zo mogelijk, nog ernstiger problemen. uMthombo geeft straatjongeren een alternatief voor het straatleven en biedt hen mogelijkheden om te werken aan een kansrijke toekomst. uMthombo biedt hulp en begeleiding in de vorm van opvang, therapeutische sessies, re-integratie trajecten, motivatie-projecten, sport en spel, hulp bij afkickproblemen, begeleiding naar werk of bij scholing etc.

Daarnaast zijn out-reach, home visits en activiteiten in de townships gericht op preventie belangrijke werkzaamheden van uMthombo. 

Stichting vrienden van uMthombo geeft financiële ondersteuning, maar ook coaching, training en fungeert als klankbord voor de CEO. Door de jaarlijkse bezoeken is een belangrijke vertrouwensband ontstaan.

 

Wij zijn ....."Een druppel op een zaadje....!!"

uMthombo is een plant die alleen groeit in de woestijn waar het de juiste ondergrond heeft om te groeien. Dit symboliseert de jongere die op straat niet de juiste voorwaarden heeft om te groeien. uMthombo geeft hen die ondergrond.

 

Kinderen die niet bestaan!!!

Bij elk bezoek zijn wij weer onder de indruk van het geweldige werk wat uMthombo in de straten van Durban doet. Sinds 2 jaar bereiken zij nu ook straatmeisjes, vaak met baby's en peuters. Hoewel deze straatmeisjes in erbarmelijke omstandigheden op straat of in leegstaande gebouwen leven en hun problematiek zeer complex is, weet de staf van uMthombo toch hun vertrouwen te winnen en hen te motiveren te werken aan hun toekomst.

Het zien van de baby's en peuters geeft ons een extra motivatie om door te gaan met onze steun. Deze kleintjes zijn "kinderen die niet bestaan", kinderen zonder geboortebewijs die daardoor geen recht hebben op scholing, gezondheidszorg etc.

 

Wat is de win/win situatie?

Als je als ondernemer iets terug wilt doen voor de wereld om je heen, dan biedt uMthombo veel mogelijkheden en wat is er mooier dan kinderen die opgroeien in armoede en ellende de mogelijkheid te geven op een kansrijke toekomst? Maatschappelijk ondernemen wordt tastbaar door jouw doelstellingen te verbinden aan een concreet project.

CEO Mpendulo en Vrienden van uMthombo willen samen met jou zoeken naar een verbinding die voor alle betrokkenen meerwaarde oplevert. Door een dergelijke samenwerking kunnen bedrijven invulling geven aan hun MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid en daarmee hun eigen bedrijfsdoelstellingen meerwaarde geven en de betrokkenheid van hun medewerkers vergroten.

uMthombo in Durban bezoeken is zeker mogelijk.

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld