Stichting Initiat

Over Stichting Initiat

Na haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Zwolle verbleef Geertje Grondel met regelmaat voor langere tijd in West Afrika. Ze legde contacten met de lokale bevolking en leerde de leefomstandigheden goed kennen. Op basis van deze contacten zette Geertje particulier diverse kleinschalige projecten op.

Langzamerhand nam de vraag van de Afrikaanse bevolking om ondersteuning voor hun activiteiten toe. Zo ook de financiële omvang. Daarom richtte Geertje in 2002 Stichting Initiat op, wat haar naast de financiële ondersteuning van partnerorganisaties ook de mogelijkheid gaf om samen met andere vrijwilligers in Nederland een breder draagvlak voor haar werk te ontwikkelen.

Stichting Initiat is actief in Afrika en steunt lokale projecten financieel en materieel. Ook adviseert de stichting de lokale partner over de inrichting van de projecten. In Nederland zijn de activiteiten gericht op het verkrijgen van financiële middelen om de projecten te kunnen uitvoeren. Stichting Initiat hecht veel waarde aan onafhankelijkheid. In al onze projecten trachten wij de onafhankelijkheid van de lokale bevolking te behouden en zo nodig te bevorderen. In de praktijk komt dit erop neer dat lokale mensen met een initiatief bij stichting Initiat komen. Het is niet Stichting Initiat die de projecten bedenkt; we gaan uit van de vraag van de Afrikanen zelf. Met een initiatief, en daarmee de motivatie, vanuit de lokale bevolking zal het uiteindelijke effect groot zijn en wordt er dus veel bereikt. Bovendien kent de lokale bevolking haar cultuur het beste.

SHIFSD (Self-Help Initiative for Sustainable Development) in 2000 door Liberiaanse vluchtelingen opgericht in het vluchtelingenkamp Budumburam in Ghana.

SHIFSD heeft zichzelf ten doel gesteld om de oorzaken van armoede aan te pakken door het bieden van onderwijs. Zij geloven dat door jonge Liberianen toegang te geven tot onderwijs, zij bijdragen aan goed bestuur, mensenrechten, gender gelijkheid en sociale cohesie. Hard nodig, want eind 20e en begin 21e eeuw werd Liberia getroffen door twee vernietigende burgeroorlogen waar 270.000 mensen hun leven verloren. De oppositie richtte zich hierbij vooral op het vernietigen van menselijk kapitaal, zo werd de Universiteit als eerste aangevallen. Dat is waarom SHIFSD zo aan het belang van onderwijs hecht.

Onze samenwerking

In 2007 ontmoette Geertje de oprichter van SHIFSD, Jeremiah, in het vluchtelingenkamp in Ghana. Zij was direct overtuigd van het goede werk dat SHIFSD in het vluchtelingenkamp verrichtte en het bestuur besloot om SHIFSD te gaan ondersteunen in haar activiteiten bij terugkeer naar Liberia. Sinds 2007 zijn de volgende gezamelijke projecten uitgevoerd:

- 2008: verhuizing SHIFSD van Ghana naar Liberia.

- 2009 - 2011: Microkrediet & Educatie voor 150 deelnemers.

- 2012 - 2013: Bouw van praktijkschool.

- 2014: Spoedactie Voorlichting aan 2000 huishoudens over Ebola.

- 2016: Verscheping computers naar Liberia voor ICT opleiding.

- 2017: Varkens en Kippen project voor verduurzaming opleidingscentrum.

- 2018: Aanleg van zonnepanelen

- 2019: Verscheping computers naar Liberia voor ICT en bibliotheek

Het is geweldig om te horen en te zien hoe onze partnerorganisatie SHIFSD in Liberia zich doorontwikkeld en steeds meer mensen kan bereiken met haar activiteiten. Dit voelen we vooral als we verhalen uit de praktijk ontvangen, zoals: 'Ik ben Emmanuel, 25 jaar, en volgde in 2017 de opleiding tot automonteur bij SHIFSD in Monrovia, Liberia. Ik woon met mijn broer (21) en twee zussen (19, 18). Mijn vader overleed toen ik vier jaar was; mijn moeder woont in de bush. Mijn broer en zussen hebben hun school niet kunnen afmaken vanwege gebrek aan geld. Voordat ik mijn opleiding tot automonteur startte, reed ik motortaxi voor iemand. Ik deelde de opbrengsten met de eigenaar van de motor. Ik geniet van het werken met auto's. Het is mijn passie en helpt me om me te richten op mijn werk en op mijn droom. Ik wil nu werk gaan zoeken. Het behaalde certificaat zal mij hierbij helpen.'

De laatste jaren hebben wij ons, op verzoek van onze partnerorganisatie SHIFSD, vooral gericht op het versterken van de organisatie van SHIFSD. Dit doen wij onder andere door regelmatige Skype sessies met de oprichter en directeur Jeremiah. Ook was ons laatste werkbezoek in 2019 volledig gericht op workshops voor het gehele team omtrent capaciteitsopbouw. Bedrijven in Nederland zouden hun succesverhaal, kennis en kunde kunnen delen met SHIFSD en zo bijdragen aan capaciteitsopbouw.

Wat is de win/win situatie?

Naast organisatieversterking ondersteunen wij SHIFSD ook in het financieel duurzaam maken van de organisatie door inkomst genererende projecten te ondersteunen. In 2018 zijn er bijvoorbeeld zonnepanelen aangelegd. Bedrijven kunnen hieraan mee investeren en zo de impact van SHIFSD kunnen vergroten.

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld