Stichting NetSib

Over Stichting NetSib

De stichting NetSib (NetSib Foundation) ondersteunt vanaf 1 januari 2007 de samenwerking tussen de steden en regio’s Deventer en Sibiu (Roemenië), welke begon tijdens de Roemeense Revolutie in december 1989. Roemenië trad per 1 januari 2007 toe tot de Europese Unie. Daarmee kwam de samenwerking in een nieuwe fase. Er kwam een eind aan deelname in kennis uitwisselingsprogramma's voor toetredingslanden tot de EU, georganiseerd vanuit VNG International (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Van 1 september 2001 tot 1 januari 2008 waren partners uit meerdere sectoren actief via het platform Interregionale Samenwerking Sibiu, Marginimea Sibiului, Deventer en Overbetuwe in deze programma’s en de daaraan gekoppelde projecten. Op 22 mei 2007 werd de officiële stedenband tussen Deventer en Sibiu (Roemenië) door beide toenmalige burgemeesters ondertekend. In de jarenlange samenwerking vanaf 1989 is veel ervaring opgedaan in publiek-private projecten, uitwisselingen, evenementen, conferenties etc. in sectoren als gezondheidszorg en welzijn, onderwijs, kunst en cultuur, sport, wijkaanpak, lokale economie, lokaal en regionaal bestuur, en NGO’s. Stichting NetSib heeft de opgebouwde expertise, netwerken en resultaten van activiteiten meer zichtbaar gemaakt en uitgebreid. Hieruit ontstaan nieuwe ideeën voor initiatieven, met name gericht op de jongere generaties.

 

Onze stichting werkt als netwerkorganisatie zonder winstoogmerk:

- legt verbindingen, ondersteunt initiatieven tussen Roemeense en Nederlandse burgers, studenten, organisaties en bedrijven in Deventer / regio Oost-Nederland en Sibiu / regio Transsylvanië Roemenië;

- organiseert (mede) en begeleidt inkomende werkbezoeken naar Nederland (Deventer) en uitgaande werkbezoeken naar Roemenië (Sibiu);

- neemt deel aan events en organiseert incidenteel zelf een programma zoals Focus op Roemenië in Deventer 15 november – 15 december 2019 ter gelegenheid van 30 jaar samenwerking;

- neemt deel in platfora en initiatieven op het gebied van (duurzame) internationale samenwerking vanuit Deventer zoals International Office Deventer, Deventer4GlobalGoals, Overleg Internationale Samenwerking gemeente Deventer

- onderhoudt social media, website en digitaal archief.

 

Een recent voorbeeld: tijdens het festival Focus op Roemenie in Deventer eind 2019 werd een mooi initiatief gepresenteerd op het gebied van partnerschappen, duurzame consumptie/ productie en economische groei.

Derdejaars studenten International Business van Saxion University of Applied Sciences uit Deventer en Lucian Blaga University uit Sibiu (Roemenië) hebben in samenwerking met het MKB Deventer en ondernemersvereniging Sibiu een (digitaal) matchmaking platform opgezet. Het platform stimuleert zowel bedrijven uit Deventer, als bedrijven uit Sibiu, om partnerschappen aan te gaan en creeërt de mogelijkheid tot het vinden van duurzame leveranciers en best practices. De studenten presenteerden de eerste veelbelovende resultaten tijdens een matchmakingsbijeenkomst aan Roemeense ondernemers uit Sibiu en ondernemers uit Deventer en Oost-Nederland. Deze bijeenkomst was georganiseerd door het Trade Office van MKB Deventer in het Ondernemershuis in Deventer.

 

Wat is de win/win situatie?

We zien o.a. dat (jonge) mensen steeds vaker meerdere rollen in hun leven combineren; EN “business” ondernemer, EN/OF “sociaal” ondernemer, EN/OF “cultureel” ondernemer EN/OF "vrijwilliger" in een stichting voor goede doelen. Deze ontwikkeling zien we ook steeds meer in Roemenië ontstaan. Stichting NetSib heeft o.a. ervaring met integrale samenwerking met partners uit meerdere sectoren.

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld