Colmschate Ukraine Contact

Over Colmschate Ukraine Contact

In 2002 ontstond het plan om iets te gaan doen aan de slechte voeding van de schooljeugd én de armzalige behuizing van de scholen in de Karpaten. Dit resulteerde in ondersteuning van bouwprojecten in Kisgejöc (vanaf 2003), Eszeny (vanaf 2006), Nagydobrony (vanaf 2009), Szürte (2013), en Barkaszó (2014). Deze plaatsen liggen in Oekraïne, net over de grens met Hongarije. Hier leeft een groot deel van de bevolking in grote armoede.

Daarnaast was er behoefte om met de jeugd uit diverse kerken het leven van leeftijdsgenoten in Oost-Europa te verbeteren onder het motto Jeugd voor Jeugd. Omdat er nog relatief weinig aandacht was voor Oekraïne is voor dit land gekozen.

 

We willen de jeugdleden van Protestante Gemeente Colmschate / Schalkhaar , andere kerken in Deventer en omgeving maar ook niet kerkelijke jongeren in de leeftijd van circa 16 tot 23 jaar een actieve deelname bieden. Zij dienen het doel en de achtergrond van de projecten in Oekraïne te respecteren en te onderschrijven. Belangrijk hierbij is dat we als het CUC een vertegenwoordiging zijn van de kerken in Colmschate en Schalkhaar en als zodanig ook acteren naar buiten toe.

 

Het streven is de jeugd het gehele jaar te betrekken bij de activiteiten, startend vanaf het najaar tot en met de zomer(reis) het jaar volgend erop. Zo is er maandelijks een jongerensoos , worden deelnemende jongeren aan het werk gezet om zelf met 10 euro activiteiten op te zetten om geld bijeen te krijgen voor een concreet doel in de Oekraïne, worden zij ingezet als collectant tijdens de huis-aan-huis collecte etc.

 

De grote bouwprojecten uit de eerste jaren waren erg intensief maar vooral ook erg kostbaar. Mede vanwege teruglopende subsidiemogelijkheden heeft CUC daarom besloten om geen grote meerjarige bouwprojecten meer te doen.

 

De afgelopen jaren hebben we meer ingezet op een combinatie van kortdurende (bouw)projecten en het organiseren van activiteiten voor de lokale Oekraïense jeugd. Het gaat daarbij om praktische projecten waaraan echt behoefte is en snel te realiseren zijn. Daardoor ontstaan niet alleen hechte vriendschappen, ook is onze jeugd dan daadwerkelijk samen met de Oekraïense jeugd aan het bouwen aan verbetering van de leefomstandigheden. Het credo Jeugd voor Jeugd komt zo nog beter tot uitdrukking!

 

Inspirerende momenten voor het CUC waren de oude vrouw die zelf bijna niets had maar toch met eigen verbouwde groenten aankwam om ons te bedanken voor onze inspanningen. En de vrouw van de directeur in het kindertehuis waar wij jaarlijks bivakkeren die bij het afscheid na een zomerreis zegt dat wij in tegenstelling tot andere hulporganisaties een echte vriendschappelijke en liefdevolle band met de (meestal Roma) kinderen opbouwen. En natuurlijke de blije en dankbare gezichtjes van de kinderen als er bijvoorbeeld een trampoline voor hen is gebouwd.

 

Wat is de win/win situatie?

Door onze jarenlange ervaring met reizen naar West Oekraïne weten wij goed wat er in de regio speelt. Ook hebben wij uitstekende contacten in zowel West Oekraïne als Oost Hongarije als het gaat om taal, grensovergangen, goederenvervoer, diplomatieke zaken etc. De win/win situatie kan zijn dat wij onze kennis delen met ondernemers die actief willen zijn in dit land, de ondernemers zouden ons kunnen helpen om meer duurzame economische ontwikkeling/zelfstandig ondernemerschap te bereiken via onze projecten zodat wij de jeugd in dit deel van Oekraïne echt een toekomst kunnen bieden.

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld