Stichting Vrede voor Palestina

Over Stichting Vrede voor Palestina

In de Al Mostaqbalschool (letterlijk: School De Toekomst) steunen we projecten waarin muziek, cultuur, sport of taal centraal staan, omdat dit de verbindende vaardigheden bij uitstek zijn. Daarom steunen we jaarlijks het educatieve schoolkamp, een kamp voor de kinderen van de school en voor andere kinderen: elk kind mag een ander kind van buiten uitnodigen.

 

In Nederland gaan we in gesprek met iedereen die een hart heeft voor kinderen en die aandacht heeft voor Palestina en Israël, m.n. met mensen van de kerken en van politieke partijen

 

We wilden graag positieve ontwikkelingen in Palestina steunen. O.i. raakt vrede in Palestina steeds verder uit zicht. Er is sprake van bezetting, van rechteloosheid en geweld. Internationale verdragen en wetten worden m.n. door Israël aan de kant geschoven.

 

In Nederland en überhaupt in West-Europa is van oudsher veel aandacht voor Israël en voor haar kijk op de kwestie. Ook zijn we meer dan gevoelig voor het verwijt van de kant van Israël dat we met kritiek op Israël antisemitisch zouden zijn; dat willen we allemaal kost wat kost vermijden. De Palestijnen en hun kijk op de kwestie komen er op die manier bekaaid van af. Dat willen we helpen rechttrekken.

 

De volwassenen van Israël en Palestina zijn niet in staat gebleken om vrede te bewerkstelligen. Daarom richten we ons op de jeugd en willen we eraan bijdragen dat zij vrede in zichzelf kan vinden en een sterker gevoel van eigenwaarde. Dan brengt dat hopelijk een oplossing in het Palestijns-Israëlisch conflict dichterbij.

 

Allereerst ondersteunen we projecten. De laatste jaren heeft zich dat toegespitst op steun aan de Al Mostaqbalschool in Bethlehem en meer in het bijzonder aan het Educatief Zomerkamp dat de Al Mostaqbalschool jaarlijks organiseert. Dat kamp is voor de leerlingen van de Al Mostaqbalschool en voor kinderen van buiten de school: elk kind van de school mag een kind van buitenaf meenemen. Gedurende enkele weken zijn er allerlei sportieve, muzikale en andere culturele activiteiten. Dit werkt sterk verbindend: spelenderwijs leren ‘gewone’ kinderen omgaan met kinderen met handicaps of met moeilijk lerende kinderen, kortom, met kinderen die ‘anders’ zijn. Het kamp is populair en zal er zeker toe bijgedragen hebben dat de Al Mostaqbalschool, waar in het begin vreemd tegen aan gekeken werd vanwege haar ‘aparte’/ ‘moeilijke’/ ‘gekke’ kinderen nu een gerespecteerde en gewaardeerde school is geworden. De kwaliteit van het onderwijs en de inzet van de leerkrachten heeft daar ongetwijfeld ook aan bijgedragen.

 

Over de school zelf, maar ook over de omstandigheden waarbinnen ze moet werken vertellen we in Nederland: hoe het dagelijks leven op de Westelijke Jordaanoever eruit ziet, de talrijke ingrijpende checkpoints, de Muur, het onrecht van en onder de Israëlische bezetting, het willekeurige geweld, de vernederingen. En de eenzijdige berichtgeving over de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

Waar we uitgenodigd worden geven we informatie hierover, vaak voor groepen in kerkelijk verband en/ of voor politieke partijen.

 

De docenten op de Al Mostaqbalschool zijn deskundig en gedreven (hoewel hun salaris vaak te laat en mondjesmaat uitbetaald wordt). In gesprek met drie van hen vertelden ze dat hun mooiste momenten waren als ze, vaak na grote inspanningen, erin slaagden om moeilijke kinderen – moeilijk in de zin van agressief, zich niet kunnen concentreren, etc. – aan het leren te krijgen. Dat verruimt de mogelijkheden van die kinderen, ook voor later. Schrijnend was het toen ze vertelden dat hun moeilijkste momenten waren als er weer eens traangasgranaten op het schoolplein gegooid werden door patrouillerende Israëlische soldaten. In examentijd kon dat dagelijks gebeuren. Dan schreeuwden en huilden de kinderen en waren ze in paniek.

Beide kanten, zowel de mooie momenten als de moeilijkste, stimuleren ons sterk om door te gaan met ons werk.

 

Wat is de win/win situatie?

Bedrijven hier kunnen we in contact brengen met de Al Mostaqbalschool en de leerkrachten ervan. Of met andere scholen op de Westelijke Jordaanoever. Of met mensen en vredesinitiatieven daar die genuanceerd informatie kunnen geven over de situatie en het leven in Palestina. En die geleerd hebben om in moeilijke omstandigheden volhardend hun weg te vinden

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld