Stichting Vrienden van Mikondo

Over Stichting Vrienden van Mikondo

Het projekt Mikondo beoogt de inwoners van de wijk Mikondo in Kinshasa (DRCongo) te helpen bij het oprichten en in stand houden van een sociaal-cultureel centrum, waar vooral dienstverlening op het gebied van onderwijs, scholing en vorming geboden wordt.

Na een begin met rond 500 leerlingen krijgen vanaf 2018 1100 tot 1200 kinderen les op een lagere school en een middelbare school. De school staat goed bekend in de omgeving en de zesdeklassers slagen bijna altijd allemaal. Het middelbare school slagingspercentage ligt gemiddeld wat lager. Onderwijs is heel belangrijk, het is de toegang tot een later werkzaam leven. 

Voor jongeren die geen schoolopleiding volgen of die een kort traject willen doen, zijn er cursussen in een apart gedeelte (Arambe). Het doel is om via een korte opleiding een certificaat te krijgen voor houtbewerking, schilderen, naaien e.d. Naast de school is er ook een mogelijkheid om kopieerwerk te laten doen, zodat ook anderen in de omgeving van de school kunnen profiteren. Regelmatig worden ook activiteiten gehouden waar de buurt bij betrokken is.

Als leerlingen later terugkomen en vertellen dat ze werk hebben, dan is het een heel goed gevoel daaraan bijgedragen te hebben. Ook is het fijn als oud leerlingen de school zo nu en dan helpen bij activiteiten.

 

Wat is de win/win situatie?

Investeren in de toekomst van kinderen levert betere leefomstandigheden op. De kinderen kunnen later voor zichzelf zorgen doordat ze werk hebben.

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld