Ecosysteem voor startups en scale-ups

Vrijdag 30 april 2021

Het Ondernemershuis werkt met De Gasfabriek en Saxion aan een ecosysteem voor startups en scale-ups. Met het ecosysteem willen we zorgen voor een aantrekkelijk vestigings- en groeiklimaat en daarmee meer snelgroeiende bedrijven naar Deventer trekken. Dit is belangrijk voor de regionale economie: het zorgt voor nieuwe bedrijvigheid, creëert werkgelegenheid en stimuleert kennis en ontwikkeling. Om dit te bereiken is een gerichte collectieve aanpak nodig. De Provincie Overijssel ondersteunt de plannen. 

Samen kunnen we een aantrekkelijk en effectief ondersteuningsklimaat bieden zodat zij hun groeipotentie optimaal en succesvol kunnen realiseren. Door activiteiten en programmalijnen goed met elkaar af te stemmen en te ontwikkelen kunnen we innovatieve bedrijven goed ondersteunen bij hun groeivraagstukken.

Bel of mail ons voor meer informatie

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld