Onze passie

Deventer is trots op de veelkleurige en multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over de hele wereld. Die contacten leveren samenwerkingsverbanden en verbindingen op die van groot belang zijn voor de welvaart en het welzijn van de gemeente Deventer.

Deventer is een gemeente met een open blik naar de wereld. Dit laat zich prachtig vertalen door de vele Deventer maatschappelijke organisaties die actief zijn, niet alleen in Deventer, maar vooral ook op heel veel plekken in de wereld. Het ondersteunen van (beroeps) onderwijs, duurzame landbouw, gezondheid, kinderen en jeugd, lokaal ondernemerschap, mensen met een beperking, mensenrechten, vrouwenemancipatie, en water en sanitatie: het komt allemaal aan bod van Oost-Europa tot het Midden Oosten, van Afrika tot Azië, samen met lokale organisaties ter plekke. Inwoners van Deventer voelen zich betrokken en tonen zich bereid tijd en energie in projecten te stoppen.

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld