Wie zijn we

Op deze site tref je een bont gezelschap aan van meerdere (tot nog toe 22) organisaties, ieder met een eigen invulling van de term 'ondernemen'. Onze gemeenschappelijke noemer is dat we allemaal internationaal actief zijn op vrijwillige basis en financiële winst niet als uitgangspunt hebben. De winst waar we wel op uit zijn, is het leveren van een bijdrage aan mens, milieu, maatschappij en wereld. Door de manier waarop, de regio en het thema waarin, levert dit een zeer divers en kleurrijk plaatje op. Kleurrijk Deventer "Veelzijdig Ondernemen"  nodigt je van harte uit een kijkje te nemen en te verkennen hoe dit bij je eigen ambities op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemerschap zou kunnen aansluiten.

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld