Geupload bestand

NetSib organiseert Match Made in (Deventer) Heaven!

Omschrijving

In december 2019 vond er in het Ondernemershuis Gasfabriek Deventer een 'Matchmaking Event' plaats tussen ondernemers uit Sibiu, regio Transsylvanie in Roemenie en Deventer, regio Oost-Nederland, georganiseerd door Trade Office MKB Deventer. Deze gebeurtenis is de presentatie door studenten van Saxion (Deventer) en Lucian Blaga University (Sibiu) van een door hen opgezet (digitaal) matchmaking platform in samenwerking met MKB Deventer en ondernemersvereniging Sibiu. Dit platform stimuleert zowel bedrijven uit Deventer als bedrijven uit Sibiu om partnerschappen aan te gaan en creeërt mogelijkheden om duurzame leveranciers en best practices te vinden.

Dit tekent ten voeten uit NetSib's huidige aanpak met haar lange ervaring in samenwerking met partners uit meerdere sectoren. Deze komt voort uit NetSib's geschiedenis, die gebaseerd is op de samenwerking tussen de steden en regio’s Deventer en Sibiu al begonnen tijdens de Roemeense Revolutie eind 1989. Sinds  Roemenië in januari 2007 toetrad tot de Europese Unie, ging de samenwerking een nieuwe fase in. De officiële stedenband tussen Deventer en Sibiu werd in 2007 ondertekend. Sinds 1989 werd een schat aan ervaring opgedaan in publiek-private projecten, uitwisselingen, evenementen, conferenties etc. in sectoren als gezondheidszorg en welzijn, onderwijs, kunst en cultuur, sport, wijkaanpak, lokale economie, lokaal en regionaal bestuur, en NGO’s. Als netwerkorganisatie zonder winstoogmerk heeft NetSib de opgebouwde expertise, netwerken en resultaten van activiteiten vooral meer zichtbaar gemaakt en uitgebreid. Hieruit ontstaan nieuwe ideeën voor initiatieven, die zich met name richten op jongere generaties.

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld