Geupload bestand

Stichting Kinderen van Uganda: 100 handwas installaties in de strijd tegen Covid19

Omschrijving

Zodra COVID-19 zich voordeed in Uganda heeft Kinderen van Uganda (KvU) Kibinge zich direct met een 'urgent action' ingezet om bewoners te informeren over de risico's. Zo heeft KvU Kibinge meer dan honderd handenwas-installaties geplaatst in alle 32 dorpen van Kibinge en voedselpakketten uitgereikt aan de allerarmste ouderen. Op de foto ziet u de presentatie van de handenwas-installaties aan het begin van de 'urgent action'. Dit programma wordt uitgevoerd samen met het Health Centre en  lokale overheden. Ook in onvoorziene situaties doet KvU met deze aanpak recht aan haar doel om de leefsituatie van kinderen in Uganda te verbeteren onder het motto 'Kinderen Kansen Geven'. Betrof de start van KvU voornamelijk weeskinderen en kinderen in achterstandssituaties, KvU helpt nu vooral om mogelijkheden te creëren waardoor zij in staat zijn eigen inkomsten te verwerven met name op het platteland van Uganda, waar er weinig tot geen mogelijkheden voor kinderen zijn zich te ontwikkelen.

Partners

Met ondernemers in Deventer stimuleren wij nieuwe verbindingen . Zo leveren we samen een bijdrage aan mens , milieu, maatschappij en wereld